วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

กำหนดการอบรม

แจ้ง Link ใน zoom ตามเวลาที่กำหนด